تعرفه دامنه ها

ما قدم در راهی گذاشته ایم که به عملکرد خود ایمان داشتیم...

  • قیمت تمامی دامنه ها به تومان میباشد .
  • مالکیت تمام دامنه ها به صورت 100 درصد برای شخص خریدار میباشد .
  • پنل دامنه های بین المللی در صورت نیاز به خریدار اهدا خواهد شد .
  • خرید تعداد بالا تخفیفی را شامل نخواهد شد .
پسوند مدت زمان ثبت دامنه ( تومان ) تمدید دامنه ( تومان ) انتقال دامنه ( تومان ) ثبت
.com ١ سال 39,000 39,000 39,000 سفارش
.net ١ سال 45,000 45,000 45,000 سفارش
.org ١ سال 57,000 57,000 57,000 سفارش
.co ١ سال 100,000 100,000 100,000 سفارش
.ir ١ سال 7,900 7,900 7,900 سفارش
.co.ir ١ سال 15,000 15,000 15,000 سفارش
.ac.ir ١ سال 15,000 15,000 15,000 سفارش
.gov.ir ١ سال 16,500 16,500 16,500 سفارش
.net.ir ١ سال 15,000 15,000 15,000 سفارش
.org.ir ١ سال 16,500 16,500 16,500 سفارش
.sch.ir ١ سال 15,000 15,000 15,000 سفارش
.id.ir ١ سال 15,000 15,000 15,000 سفارش
.info ١ سال 49,000 49,000 49,000 سفارش
.biz ١ سال 38,000 38,000 38,000 سفارش
.us ١ سال 40,000 40,000 40,000 سفارش
.eu ١ سال 39,000 39,000 39,000 سفارش
.co.uk ١ سال 50,000 50,000 50,000 سفارش
.in ١ سال 50,000 50,000 50,000 سفارش
.asia ١ سال 60,000 60,000 60,000 سفارش
.name ١ سال 45,000 45,000 45,000 سفارش
.cc ١ سال 79,000 79,000 79,000 سفارش
.de ١ سال 45,000 45,000 45,000 سفارش
.ca ١ سال 129,000 129,000 129,000 سفارش
.ws ١ سال 39,000 39,000 39,000 سفارش
.club ١ سال 21,000 21,000 21,000 سفارش
.host ١ سال 379,000 379,000 379,000 سفارش
.site ١ سال 29,000 29,000 29,000 سفارش
.online ١ سال 45,000 45,000 45,000 سفارش
.click ١ سال 29,000 29,000 29,000 سفارش
.wiki ١ سال 109,000 109,000 109,000 سفارش
.tech ١ سال 189,000 189,000 189,000 سفارش
.love ١ سال 109,000 109,000 109,000 سفارش
.photo ١ سال 109,000 109,000 109,000 سفارش
.mobi ١ سال 29,000 29,000 29,000 سفارش
.website ١ سال 21,000 21,000 21,000 سفارش
.hosting ١ سال 109,000 109,000 109,000 سفارش
.me ١ سال 75,000 75,000 75,000 سفارش
.pw ١ سال 61,000 61,000 61,000 سفارش
.design ١ سال -1 -1 -1 سفارش
.pro ١ سال -1 -1 -1 سفارش
.help ١ سال سفارش
.tel ١ سال سفارش
.press ١ سال سفارش
.tv ١ سال 150,000 150,000 150,000 سفارش
.pics ١ سال سفارش
.nl ١ سال سفارش
.es ١ سال سفارش
.mn ١ سال سفارش
.bz ١ سال سفارش
.fr ١ سال سفارش
.it ١ سال سفارش
.ru ١ سال سفارش
.pm ١ سال سفارش
.re ١ سال -1 -1 -1 سفارش
.tf ١ سال سفارش
.wf ١ سال سفارش
.yt ١ سال سفارش
.adult ١ سال -1 -1 -1 سفارش
.am ١ سال -1 -1 -1 سفارش
.amsterdam ١ سال سفارش
.at ١ سال 65,000 65,000 65,000 سفارش
.audio ١ سال سفارش
.bargains ١ سال سفارش
.blue ١ سال سفارش
.black ١ سال سفارش
.green ١ سال سفارش
.red ١ سال سفارش
.pink ١ سال سفارش
.blackfriday ١ سال سفارش
.ch ١ سال سفارش
.christmas ١ سال سفارش
.college ١ سال سفارش
.diet ١ سال سفارش
.fans ١ سال سفارش
.flowers ١ سال سفارش
.frl ١ سال سفارش
.guitars ١ سال سفارش
.hiphop ١ سال سفارش
.ink ١ سال سفارش
.kim ١ سال سفارش
.li ١ سال -1 -1 -1 سفارش
.link ١ سال سفارش
.lol ١ سال سفارش
.ninja ١ سال سفارش
.photos ١ سال سفارش
.poker ١ سال سفارش
.property ١ سال سفارش
.republican ١ سال سفارش
.rest ١ سال سفارش
.rocks ١ سال سفارش
.shiksha ١ سال سفارش
.space ١ سال سفارش
.tw ١ سال سفارش
.vote ١ سال -1 -1 -1 سفارش
.voto ١ سال سفارش
.xyz ١ سال -1 -1 -1 سفارش